Tầng 12, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, TPHCM
Trần Đại Nghĩa

PHƯƠNG PHÁP KISS - KEEP IT SIMPLE, STUDID

Chúng tôi tin vào sức mạnh của sự đơn giản. Phức tạp nghe thì thú vị nhưng khó hoạt động và thường không mang lại hiệu quả. Triết lý giáo dục của chúng tôi là chúng tôi không dạy mà chúng tôi giúp bạn học. Giáo viên sẽ cùng các con thống nhất một mục tiêu mà cả hai bên đều cam kết đạt được. Hành trình tốt nhất là hành trình tự mình khám phá. Giáo viên đồng hành hướng dẫn bé cách tư duy để giải một bài toán trọn vẹn.

Trần Đại Nghĩa

PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN TƯ DUY LOGIC - LOGICAL THINKING

Thông thường các bé chưa hình thành được tư duy Logic để giải quyết các bài toán tư duy. Trong Toán học, suy nghĩ Logic là suy nghĩ có trình tự, là quá trình quan sát và phân tích để đưa ra nhận định và cách giải quyết vẫn đề thông qua dữ liệu ban đầu.

Giáo viên sẽ giúp bé biết phân tích đề bài, biết cách đặt giả thiết...để hiểu sâu và rõ các mặt của vấn đề. Bé sẽ thực sự biết cách tư duy để giải các loại Toán tư duy khác nhau.

Trần Đại Nghĩa